Зворотній дзвінок
Кошик покупок
  • Ваш кошик порожній!

Публічна оферта

Цей Договір публічної оферти є офіційною пропозицією Продавця на адресу необмеженого кола осіб укласти з Продавцем договір про поставки товарів дистанційним способом на умовах, передбачених цією офертою, шляхом створення замовлення в Інтернет-магазині на сайті https://tetrispack.com.ua.

 ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Договір публічної оферти - публічний договір, умови якого згідно зі ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, однакові для всіх Покупців, беззастережне прийняття умов якого Покупцем (оплата Товару відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даного Договору між Продавцем і Покупцем.

      Адміністрація - ТОВ ПАНІ ПАК., зареєстроване відповідно до законодавства України, ЄДРПОУ 42758024, розташоване за адресою: 70452, Запорiзька область, Запорiзький район/м.Запорiжжя р-н, с.григорівка, вул. радісна, буд. 65,тел.: (098)-721-35-23 яке є правовласником сайту https://tetrispack.com.ua.
Акцепт - прийняття особою пропозиції укласти Договір (натисканням на посилання "Оформити замовлення", або шляхом здійснення замовлення через оператора Інтернет - магазину).
Інтернет-магазин - відповідний програмно-функціональний комплекс, розміщений на офіційному сайті за адресою https://tetrispack.com.ua, який дозволяє ознайомитися з Товаром, його зовнішнім виглядом, технічними характеристиками, ціною, умовами оплати і т.д., зробити відповідний замовлення та ін.
Продавець - юридична особа або фізична особа-підприємець, який розмістив в Інтернет - магазині інформацію про товар та / або послуги, які їм реалізуються. Продавцем може бути як Адміністрація, так і будь-яка особа, якій Адміністрація надала право на розміщення відомостей про Товарах і / або послуги. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Покупцеві.
Оферта - пропозиція Продавця укласти цей Договір публічної оферти на умовах, викладених в цьому Договорі, адресований необмеженому колу осіб.
Оформлення замовлення - заявка Покупця на купівлю Товару, яка адресується Продавцю для її виконання і здійснюється за допомогою розміщення Покупцем заявки в Інтернет-магазині натисканням на посилання "Оформити замовлення" або наданням згоди на оформлення замовлення оператору Інтернет-магазину.
Підтвердження замовлення - повідомлення Продавця про отримання замовлення від Покупця і прийняття такого замовлення до виконання.
Покупець - будь-яка особа, яка акцептовало дану публічну оферту.
Сторони - сукупне найменування Продавця і Покупця.
Товар - будівельні та оздоблювальні матеріали, інструменти та комплектуючі, будь-які інші товари, інформація про яких розміщена в Інтернет-магазині.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір публічної оферти є публічним Договором відповідно до ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, умови якого встановлюються однаковими для всіх Покупців.
1.2. Факт оформлення Покупцем замовлення (натисканням на посилання "Оформити замовлення", або шляхом здійснення замовлення через оператора Інтернет - магазину) відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, вважається акцептом даного Договору Покупцем.
1.3. Договір, укладений на підставі акцепту Покупцем цієї оферти є Договором приєднання, до якого Покупець приєднується без будь-яких винятків і / або застережень.
1.4. Адміністрація Інтернет-магазину в будь-який час, без повідомлення може вносити зміни до цього Договору, матеріали та інформацію, що містяться в Інтернет-магазині. Адміністрація ні за яких обставин не несе відповідальності за неактуальність інформації на сайті, будь-які збитки, що виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання ресурсу Інтернет-магазину.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов'язується передати на умовах цього Договору Товар у власність Покупця, а Покупець зобов'язується прийняти Товар у власність і оплатити його на умовах цього Договору.
2.2. Продавець і Покупець підтверджують, що цей Договір не є фіктивним, удаваним правочином, угодою, яка відбувається під впливом насильства або обману.

3. МОМЕНТ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Ухвалення Покупцем пропозиції укласти Договір (Акцепт) здійснюється шляхом оформлення замовлення на Товар в Інтернет-магазині. Моментом укладення Договору є підтвердження замовлення Продавцем.
3.2. Факт оформлення замовлення Покупцем є беззаперечним фактом прийняття Покупцем умов цього Договору, в тому числі згоди Покупця з отриманням матеріалів рекламного характеру засобами комунікації (в т.ч. але не виключно - по електронній пошті, мобільним зв'язком). У будь-який момент Покупець може відмовитися від отримання рекламних матеріалів в розділі «Мій кабінет» Інтернет - магазину.

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Інтернет-магазин або за допомогою оператора Інтернет - магазину.
4.2. Оформити замовлення через Інтернет-магазин можна після реєстрації. При цьому Покупець має право зареєструватися на сайті лише 1 (один) раз, тобто може мати тільки один Особистий кабінет.
4.3. При реєстрації в Інтернет-магазині, або при замовленні Товару за допомогою оператора Інтернет - магазину, Покупець зобов'язаний надати наступну інформацію про себе:
- прізвище, ім'я, по батькові Покупця;
- контактний телефон Покупця;
- електронну адресу для зв'язку з Покупцем;
- адреса доставки Товару (в разі необхідності доставки Товару).
4.4. Покупець, що реєструється в Інтернет-магазині, отримує індивідуальну ідентифікацію шляхом надання логіна і пароля. Передача Покупцем логіна і пароля третім особам заборонена.
4.5. Оформлення Покупцем замовлення здійснюється натисканням на посилання "Оформити замовлення" або шляхом підтвердження здійснення замовлення оператору Інтернет - магазину, відповідно.
Оформлення Покупцем замовлення і подальша передача його до виконання, означає достатню і повне ознайомлення Покупця з ціною Товару, технічним характеристикам Товару, його функціональними можливостями, інформацією про терміни поставки та умови гарантійного обслуговування.
4.6. Замовлення вважається прийнятим Продавцем і підлягає виконанню після підтвердження останнім замовлення (підтвердженням є повідомлення Продавця, спрямоване за допомогою засобів зв'язку Покупцеві).
У разі відсутності замовлених Товарів на складі Продавця, в тому числі з причин, не залежних від Продавця, Продавець має право анулювати зазначений Товар із замовлення Покупця і повідомити про це Покупця.
4.7. Будь-які відомості про Товарах, що містяться на офіційному веб-сайті Продавця, носять інформаційний характер і не можуть сприйматися як такі, які в повній мірі передають все властивості і характеристики Товару. У разі виникнення у Покупця питань, що стосуються властивостей і характеристик Товару, перед замовленням Товару йому необхідно звернутися за консультацією до оператора Інтернет - магазину.

5. ЦІНА ТОВАРУ І УМОВИ ОПЛАТИ

5.1. Ціна, за якою реалізується Товар - вказується в документах на передачу Товару Покупцеві.
Продавець залишає за собою право змінювати ціни на Товари в односторонньому порядку. При цьому, ціни на замовлені Покупцем Товари (після підтвердження замовлення Продавцем), не можуть бути змінені.
5.2. Оплата Товару здійснюється Покупцем в готівковій (у разі отримання Товару на складах-магазинах Продавця або відділеннях поштових служб) або безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця. Валюта розрахунків - гривня.
5.3. Покупець зобов'язаний оплатити замовлений Товар в терміни, узгоджені Сторонами при оформленні замовлення.
5.4. При безготівковій формі оплати зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту зарахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця (його філії).
5.5. У разі якщо Товар реалізується зі знижкою, інформація про наявність та розмір знижки розміщується на офіційному веб-сайті Продавця, і носить інформаційний характер. Ціна, за якою реалізується Товар вказується відповідно до п. 5.1. Знижки не підсумовуються і не додаються до інших знижок.

6. УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

6.1. Зобов'язання Продавця передати Товар Покупцю виникають з моменту направлення Покупцю підтвердження замовлення.
6.2. Терміни передачі Товару Покупцю узгоджуються Сторонами в кожному конкретному випадку і фіксуються в підтвердженні замовлення. Дата поставки Товару вказується в накладних на Товар.
6.3. Товар може бути переданий Покупцю на одному зі складів-магазинів Продавця (перелік яких зазначений в розділі «Контакти» Інтернет-магазину) або доставлений Покупцю за адресою, вказаною останнім. При поставці Товарів Покупцеві за вказаною ним адресою, перевезення таких Товарів здійснюється за рахунок Покупця.
Доставка Товару Покупцю здійснюється:
6.3.1. за адресами складів-магазинів Продавця (самовивезення);
6.3.2. транспортом Продавця за вказаною Покупцем адресою;
6.3.3. за допомогою перевізника (службою поштового відправлення, службою доставки, кур'єрською службою тощо.) до пункту видачі або за вказаною Покупцем адресою.
При доставці Товару за допомогою перевізника, Покупець в повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів компанії перевізника (в т.ч. вартістю доставки).
6.4. Право власності на Товар переходить від Продавця до Покупця:
- з моменту передачі Товару Покупцю (в разі отримання Покупцем Товару на одному зі складів-магазинів Продавця / в магазині / торговому приміщенні або доставці згідно п. 6.3.2. Договору). Моментом передачі Товару Покупцю є підписання Сторонами накладної на такий Товар;
- з моменту передачі Продавцем Товару перевізнику (служба доставки, кур'єрська служба і ін.).
6.5. Зобов'язання по передачі Товару у випадках, передбачених пп. 6.3.1, 6.3.2 Договору, вважаються виконаними з дня підписання Сторонами видаткової накладної. Ризик випадкового знищення Товару переходить до Покупця з дня підписання видаткової накладної.
6.6. Зобов'язання по передачі Товару у випадках, передбачених пп. 6.3.3 Договору вважаються виконаними, а також ризик випадкової загибелі Товару переходить до Покупця в момент передачі Продавцем Товару перевізнику. Відповідальність за доставку Товару до місця доставки несе перевізник.
6.7. Прийом Товару за кількістю та якістю відбувається в місці передачі Товару від Продавця (перевізника) Покупцеві. Після отримання Покупцем Товару, претензії до кількості, комплектності та виду Товару не приймаються.

7. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

7.1. Покупець має право на повернення Продавцю непродовольчих Товарів належної якості, якщо він не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний ним за призначенням. Покупець має право на повернення Товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не рахуючи дня покупки. Повернення Товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий разом з проданим Товаром. Перелік Товарів, які не підлягають поверненню на підставах, передбачених в цьому пункті, затверджений Кабінетом Міністрів України.
7.2. Розгляд вимог Покупця, в т.ч. по поверненню Товару здійснюється за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України (в т.ч. письмової заяви).

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

8.1. Продавець має право:
- в будь-який час вносити зміни до цього Договору, матеріали та інформацію (в т.ч. про Товарах), пропонованих в Інтернет - магазині;
- відмовитися від укладення Договору публічної оферти при відсутності у нього можливостей продати Покупцю відповідний Товар;
- здійснювати записи телефонних переговорів з Покупцем;
- призупинити продаж Товарів Покупцеві в разі порушення Покупцем своїх зобов'язань (в т.ч., але не обмежуючись, чи не здійснення оплати за замовлений Товар) за цим Договором;
- вимагати від Покупця сумлінно виконувати свої зобов'язання за цим Договором;
- без узгодження з Покупцем, передавати свої права та обов'язки по виконанню Договору третім особам.
8.2. Продавець зобов'язаний:
- надіслати Покупцю підтвердження замовлення або повідомити йому про неможливість виконати замовлення Покупця;
- передати Товар Покупцю після здійснення ним оплати за такий Товар;
- перевірити якість і кількість Товару при його передачі Покупцеві;
- не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України (не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі Договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем);
- запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації та / або передачу її особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання замовлень; своєчасно виявляти і припиняти такі факти;
- належним чином виконувати умови даного Договору.

9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

9.1. Покупець має право:
- зареєструватися в Інтернет - магазині;
- в разі не згоди з будь-яким пунктом оферти, відмовитися від покупки Товарів, реєстрації в Інтернет - магазині і будь-яких інших дій, передбачених цим Договором;
- звертатися за консультацією до Продавця щодо властивостей і характеристик Товару;
- вимагати від Продавця сумлінно виконувати свої зобов'язання за цим Договором;
- інші права, передбачені чинним законодавством України.
9.2. Покупець зобов'язаний:
- до моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом та умовами Договору, цінами на Товари, пропоновані Продавцем в Інтернет-магазині;
- повідомити всі необхідні дані, що ідентифікують його як Покупця і необхідні для реєстрації в Інтернет - магазині шляхом власноручного внесення даних при реєстрації в Інтернет - магазині або шляхом повідомлення необхідних відомостей оператору Інтернет - магазину, підтримувати їх актуальність;
- своєчасно оплатити замовлений Товар (і його доставку, у разі необхідності доставки Товару);
- належним чином оформити прийняття Товару (в т.ч. підписати і передати Продавцю відповідні документи на отримання Товару), пред'явити документ, що засвідчує особу (особа, уповноважена на отримання Товару);
- перевірити якість і кількість Товару при його отриманні від Продавця;
- не розголошувати будь-яку приватну інформацію Продавця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України; не передавати логін і пароль, отримані при реєстрації, третім особам і самостійно нести відповідальність за невиконання даного зобов'язання;
- належним чином виконувати умови даного Договору.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.
10.2. Покупець, оформляючи замовлення, несе відповідальність за достовірність наданої Продавцю інформації про себе (в.т.ч., але не виключно, інформації, зазначеної в п. 4.3. Договору), а також підтверджує, що він ознайомлений з умовами цього Договору та погоджується з ними. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Покупцем при реєстрації.
10.3. Продавець не несе відповідальності за неможливість виконати замовлення Покупця, якщо така неможливість виникла в результаті незалежних від Продавця обставин, включаючи, але не обмежуючись, порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання тощо.
10.4. Загальна відповідальність Продавця за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору обмежується сумою платежу Покупця, який здійснений на підставі цього Договору.
10.5. Гарантія на Товар надається відповідно до гарантією, встановленої заводом-виробником Товару. Продавець не несе відповідальності за псування Товару у випадках, які не визнаються гарантійними заводом-виробником Товару, а також у випадках порушення Покупцем умов зберігання та / або експлуатації Товару.

11. Форс-мажор

11.1. Перебіг терміну виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором може бути призупинено тільки в разі настання обставин непереборної сили (форс-мажор), а саме: пожежі, стихійного лиха, збройного конфлікту, істотної зміни законодавства України, що ускладнює або робить неможливим виконання Стороною своїх зобов'язань за цього Договору або за іншими обставинами, які перебувають поза контролем Сторін.
11.2. Сторона, що зазнала дії обставин непереборної сили, повинна протягом 5 (п'яти) календарних днів письмово повідомити про це іншу Сторону.
11.3. У разі настання обставин непереборної сили Сторона, яка зазнала їх дії, за умови дотримання вимог пункту 11.2 цього Договору, на період дії таких обставин звільняється від відповідальності за цим Договором.
11.4. Після припинення дії обставин непереборної сили, протягом терміну виконання зобов'язань поновлюється. Про припинення дії обставин непереборної сили Сторона, яка зазнала їх дії, повинна письмово повідомити іншу Сторону.
11.5. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше 30 (тридцять) календарних днів поспіль, то Сторони мають право припинити дію цього Договору та здійснити остаточні розрахунки. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються і штрафні санкції не сплачуються.

12. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1. Цей Договір набуває чинності з моменту отримання Покупцем підтвердження замовлення від Продавця. Договір діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
12.2. Цей Договір укладено на території України і діє в рамках чинного законодавства України.
12.3. Покупець і / або уповноважені особи Покупця надають згоду Продавцю на обробку їх персональних даних, а саме прізвища, імені, по батькові, зареєстрованого місця проживання та / або фактичного проживання, ідентифікаційного номера платника податків, паспортних даних, а також контактний номер телефону / факсу, електронної адреси , будь-яких інших даних, зазначених Покупцем в реєстраційній формі для реєстрації в Інтернет - магазині і / або замовленні, з метою виконання вимог чинного законодавства України, пов'язаного з веденням фінансово-господарської діяльності Продавця і в межах вимог чинного законодавства про захист персональних даних.
Покупець підтверджує, що ознайомлений з правами суб'єкта персональних даних, передбачених ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних». Адреса зберігання персональних даних - 04073 Україна, Київ, вул. Кирилівська, 160, Корпус «А».
12.4. Інтернет - магазин містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом. Покупець або будь-які інші треті особи не мають права використовувати матеріали, розміщені в Інтернет - магазині (в т.ч. вносити зміни, копіювати, публікувати, передавати третім особам і т.д.). Використання матеріалів сайту без згоди правовласників не допускається. При цитуванні матеріалів сайту, включаючи охоронювані авторські твори, посилання на сайт Інтернет - магазину обов'язкове.
12.5. Всі суперечки, пов'язані з невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за цим Договором Сторони будуть намагатися вирішити в ході переговорів. У разі недосягнення згоди в ході переговорів, суперечки будуть вирішуватися в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
12.6. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

Уважно ознайомтеся з текстом публічної оферти, і якщо ви не згодні з будь-яким пунктом оферти, Ви маєте право відмовитися від покупки Товарів, наявних в Інтернет - магазині, і не вчиняти дій, зазначених у п. 4.3, 3.1 цієї Оферти.